Lesní mysl

Myslela jsem si, že nejsem duchovní člověk - ve smyslu různých náboženství. Ale to, co mě celý život provází. Kam se uchyluji, když potřebuji zklidnit a relaxovat. Kde si nejvíc povídám sama se sebou. A bez čeho jsem nervózní a ve stresu, když tam dlouho nejsem... je PŘÍRODA. To je můj chrám. Moje svatyně, kde můžu být jen sama se sebou. A nabrat zpět ztracenou energii. 

Po objevení konceptu Lesní mysli jsem ihned věděla, že to je to, co chci poznávat. Čemu se chci věnovat.  Jak sama pro sebe, tak proto, abych Lesní mysl uměla předat dál. Mezi Vás, co také milujete přírodu. Ale možná potřebujete trošku navést, jak se ji zase naučit více vnímat, zastavit se, uvolnit se a pustit její energii k sobě. Otevřít jí svojí hlavu, své starosti a nechat ji čarovat. 


Lesní mysl v našich luzích a hájích šíří Martina Holcová (lesnimysl.cz). Zakladatelkou je pak Sirpa Arvonen, finská nositelka myšlenky Lesní mysli.

Jednoduchá krátká cvičení tohoto konceptu jsou nástroje vedoucí k tréninku ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY.

Jsou to cvičení především nefyzického charakteru umožňující trénovat například: sebepéči, nadhled, schopnost hledat v životě to dobré, ztišení  a relaxaci, bytí v přítomnosti, umění klást si otázky a hledání odpovědí.

Lesní mysl je o zklidnění, vydechnutí, nadechnutí, urovnání myšlenek, tréninku přítomnosti, vnímání nejen mysli, ale i pocitů, těla. 

To vše za asistence přírody s jejími zklidňujícími, relaxačními i energetickými účinky.


Chcete vyzkoušet Lesní mysl?

Prvky  a cvičení Lesní mysli zařazuji do Výšlapů Nordic walking.

Větší ochutnávku Lesní mysli můžete zažít na