Individuální fyzioterapie

Rozsah služeb zahrnutých v ceně:

  • Komplexní diagnostika těla - kineziologický rozbor
  • Individuální manuální fyzioterapie - mobilizace, techniky měkkých tkání

  • Cvičení - na neurofyziologickém podkladě (např. DNS prof. Koláře), senzomotorické cvičení na labilních plochách (balanční pomůcky - čočky, Bosu, pěnové podložky), cvičení s pomůckami (gymball, overball, theraband, atd.), cvičení dle Mojžíšove

  • Kineziotaping

Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém.


Na co se v naší ordinaci zaměřujeme:

Vertebrogenní bolestivé stavy

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

Poúrazová a pooperační rehabilitace

Prevence vzniku bolesti v pohybové soustavě

Fyzioterapie pro sportovce a sportovní týmy

Poradenství v oblasti ergonomie, vhodné kompenzační pohybové aktivity