Bolesti v oblasti bederní páteře

Workshop pro laickou veřejnost

Kdy: 15. 1. 2019 úterý 17.30

Cena: 250 Kč (s permanentkou 200 Kč)

Doba trvání: cca 2 hodiny

Počet účastníků: max. 10

Teorie: anatomie těla ve vztahu k bederní páteři, nejčastější příčiny bolesti v bederní páteři a jak je řešit

Praxe: protahovací a posilovací cviky k ovlivnění dysbalancí v oblasti bederní páteře