Nordic walking s prvky Lesní mysli

11.10.2020

V sobotu 10.10. jsme absolvovali Výšlap Nordic walking v lesích u Chocně. Tento výšlap byl speciální, protože do něj byly zařazeny prvky Lesní mysli. 

Uvítali jsme i nové walkerky, což nám udělalo radost. Počasí nám vydrželo, našli jsme z cesty i pár hub na jednu bramboračku. Překvapily nás i kopečky, na které nejsme kolem Pardubic zvyklé. Ušli jsme kondiční chůzí 11km. Ale hlavně jsme načerpali energii z přírody, kterou v této době budeme potřebovat...


Lesní mysl

Jednoduchá krátká cvičení tohoto konceptu jsou nástroje vedoucí k tréninku ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY. Jsou to cvičení především nefyzického charakteru umožňující trénovat například: sebepéči, nadhled, schopnost hledat v životě to dobré, ztišení a relaxaci, bytí v přítomnosti, umění klást si otázky a hledání odpovědí. Prohlubuje se i vnímání přírody a energie, kterou se z ní můžeme naučit čerpat.


Děkuji všem za účast, bylo to skvělé.

Choďte i nadále do přírody posilovat imunitu!

Těším se na příště
Veronika